"Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective" 
17-19 June 2019, Ankara, ATO Congresium,
Marking the 25th anniversary of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). 

 

Kongre kayıt ücretinin ödenmesi için son tarihin 15 Mayıs 2019 olduğunu ve 15 Mayıs 2019'dan sonra gönderilen tam metinleri Kongre Kitabına ekleyemeyeceğimizi hatırlatmak isteriz. Yakında hepinizi Ankara'da görmek dileğiyle.

 

We would kındly lıke to remınd you that the due date for the onlıne regıstratıon payment ıs May 15th, 2019 and we wıll not be able to ınclude full texts sent after May 15th, 2019 ın the Congress Book. Hope to see you all ın Ankara soon.

SPONSORLUK PAKETLERİ

 

sponsor

 

Afişler

Afiş1     Afiş2     Afiş3     Afiş4

International Congress on Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality (Future Perspective)

International Congress on Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality (Future Perspective)