"Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective" 
17-19 June 2019, Ankara, ATO Congresium,
Marking the 25th anniversary of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). 

 

Gönderim

 

15 Mart 2019 tarihine kadar sunum özetlerinin ilgili web sitesi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özetlerin kabulü, Bilim Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmelerin akabinde, 15 Nisan 2019 tarihinde Sorumlu Yazara iletilecektir. Sözlü ve poster şeklindeki sunumlar, USB bellek aracılığıyla yayınlanacak ve dağıtılacaktır.


 
Sunum özetinin word şeklinde kabul formatı:
Template_Soil_2019.docx: Microsoft Word formatı
 
Tüm başvurular aşağıdaki link üzerinden yapılacaktır:
https://easychair.org/conferences/?conf=isc2019

 

Tam Metin Bildirileri Yazım Klavuzu

 

Poster Sunumu Hazırlama Kuralları