"Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective" 
17-19 June 2019, Ankara, ATO Congresium,
Marking the 25th anniversary of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). 

 

Genç Forum

Sevgili Öğrenci Katılımcılar

 

International Soil Congress 2019, Ankara, “Arazi Tahribatının Dengelenmesinde Başarılı Dönüşümlere Doğru (Geleceğe Bakış)” başlığı altında Ankarada gerçekleştirilecek Uluslararası Kongre kapsamında, kongrenin son günü 19 Haziran 2019’da Ankara'da yapılacak olan “Yerelden Küresel Ölçeğe Arazi Tahribatının Dengelenmesin” konulu gençlik forumunda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.  Bölge veya ülke düzeyindeki “yerel”  değerlendirmelerinizi bir araya getirmek ve birleştirmek suretiyle arazi tahribatı sorunlarından muzdarip toplumlar ve ülkeler için “küresel” bir mesaj  oluşturmak istiyoruz.  Bu mesajın genç bilim insanlarının konuya bakış açısını yansıtacağına ve kongre çıktılarının etkinliğini daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Genç Forum Kongremize katılan bütün misafirlere açık olarak düzenlenecektir. Ancak sınırlı zamanımızdan dolayı en fazla 20 katılımcıya (tercihen öğrencilere ve son başvuru tarihinde 40 yaşınının altında olan genç araştırmacılara) konuşmacı olarak katılma olanağı sağlanacaktır.

   

Lütfen burayı tıklayınız  “Başvuru Formu” 

 

Tüm başvurular orijinal olmalı ve aynı anda başka bir konferansa sunulmamalıdır. Mevcut araştırma ya da tez konusunun SOIL CONGRESS 2019 Gençlik Formu Teması ile nasıl örtüştüğünü açıklayan *GENÇLİK FORUMU BAŞVURU FORMU ve ayrıca ** mevcut ya da önceki  akademik danışmandan temin edilmiş bir tavsiye mektubu Genç Forum’a katılmak için gerekli dökümanlardır. Kongre bilimsel komitesi, gençlik forumu konuşmacılarını, bu başvurular üzerinden değerlendirmek suretiyle seçecektir. Genç Forum başvurusu SOIL CONGRESS 2019'un ana sayfası aracılığıyla yapılan regüler başvurudan farklıdır ve kongre katılım başvurusu yerine sayılmamaktadır. Lütfen “GENÇLİK FORUM BAŞVURU” formunu indiriniz ve uygun şekilde doldurunuz. Başvuru formu ve tavsiye mektubu 15 Mart 2019 tarihine kadar kongre e-posta adresi ldnsoil@gmail.com adresine gönderilmelidir. Kabul edilen başvurular, en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar kongre bilimsel değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek başvuru sahiplerine bildirilecektir. Gençlik forumunun son bildirgesi kongre sonunda yayınlanacak ve taşınabilir hafıza ile dağıtılacaktır.